Na czym polega konserwacja budynków

Opublikowano: Maj 11 2016 - 2:57pm Autor: Andrzej

Każdy budynek wcześniej czy później będzie wymagał konserwacji, czyli drobnych napraw, które są niezbędne, by jak najdłużej zachował swoją funkcjonalność i był bezpieczny dla jego użytkowników lub mieszkańców. Na czym polega taka bieżąca konserwacja budynków?

Co rozumiemy przez konserwacje?

Konserwacja budynków to roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. Prace są wykonywane w budynku, którego stan techniczny nie został w żadnym wypadku pogorszony poprzez jego codzienną eksploatację. Jest to definicja tak zwanej bieżącej konserwacji budynków, w skład której wchodzą tylko i wyłącznie drobne naprawy. Konserwacji nie można mylić z remontem, który jest pojęciem szerszym i polega na przywróceniu wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) danego obiektu lub jego części. Na część prac remontowych należy mieć specjalne zezwolenie. Konserwacja budynków takich zezwoleń nie wymaga.

Do prac wykonywanych zazwyczaj przy konserwacji budynków zalicza się między innymi usuwanie i zabezpieczenie przed graffiti i zanieczyszczeniami, osuszanie budynku, naprawę, zabezpieczenie i uszczelnienie dachów, a także renowację (w budynkach o znaczeniu historycznym) i odgrzybianie.

Wymagany nadzór konserwatora zabytków

Niektóre budynki muszą być konserwowane pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków – są to zabytkowe kamienice, pałace, dworki, ale i nie tylko, bo zgodnie z definicją budynki zabytkowe, według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Jeśli dany budynek został wpisany w rejestr zabytków, wtedy wszelkie jego naprawy muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem tej instytucji.

Jak widać w przytoczonych przykładach konserwacja budynków to nie jest prosta sprawa, wszystko zależy od tego z jakim budynkiem mamy do czynienia

Andrzej

Domek narzędziowy stał się moim drugim domem, od kiedy skończyłem 7 lat. Powstały tam niezliczone projekty, zrealizowałem tam wszystkie zaplanowane wizje. Obecnie zajmuje się projektowaniem domów i mieszkań ekologicznych

More Posts

Loading Facebook Comments ...

Leave A Response